Informace o pacientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Pacient odesláním objednávky či registrace souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi FNKV a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Pacient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje pacientů nemocnice nepředává žádné další osobě.

 

V níže uvedeném dokumentu vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů v rámci naší nemocnice a informuje Vás o Vašich právech v této oblasti.

Informace o GDPR - ZDE (PDF; 191 kB)

Copyright FNKV © 2010-2020, created by tvorba webových stránek